Community

Planta de beneficio de mineral de hierro

El hierro ocurre en los minerales de Fe-minerales contiene impurezas de fósforo, azufre y altas alcalino,…

Lee mas
Community

Planta de concentración de mineral de oro

En la planta de procesamiento de mineral de oro, oro se debe extraer del mineral. SMG maquinaria es uno…

Lee mas
Community

Planta de minas de plata

La plata es un metal de transición blanco y lustroso. La plata se extrae habitualmente del mineral a…

Lee mas
Community

Planta de molienda de carbón

Como el micro polvo de carbonato de calcio juega un papel importante en muchos sectores de la agricultura,…

Lee mas
Community

Línea de Producción de Guijarro y Basalto en Panamá

Panamá es uno de los mercados más importantes de SMG en América Central. Cada año, hay una gran cantidad…

Lee mas
Community

Planta de procesamiento de arcilla

Como importantes materias primas minerales, la trituración y molienda de la arcilla es muy importante.…

Lee mas

Cyhuddo dyn o anafu babi 20 diwrnod oed

ayuda en linea

Dyn wedi ei gyhuddo o anafu babi gyda'r bwriad o achosi niwed corfforol difrifol

Cymorth Cristnogol: Honiadau o fwlio

ayuda en linea

Mae BBC Cymru wedi derbyn honiadau o fwlio yn erbyn aelod o staff Cymorth Cristnogol yng Nghym

Diddanwr plant o'r gogledd yn y llys

ayuda en linea

Mae diddanwr plant adnabyddus o ogledd Cymru wedi ymddangos yn y llys, wedi ei gyhuddo o 22 o droseddau sy'n ymwneud â chyffuriau a delweddau anweddus o blant

Mwy o gleifion yn croesi o Loegr?

ayuda en linea

Mwy o gleifion cofrestredig o Loegr yng Nghymru nag i'r gwrthwyneb, yn ôl un o benaethiaid y GIG

Fort Worth architect Emery O Young Jr dies at 83

ayuda en linea

Emery O Young, Geesbreght House Photo: Mark Gunderson The distinguished Fort Worth architect Emery O , [visit site to read more]

Mesur yn trosglwyddo gormod o bŵer

ayuda en linea

Arweinwyr cynghorau yn rhybuddio bod mesur newydd yn trosglwyddo gormod o bŵer o gymunedau lleol i Fae Caerdydd

Mwy o achosion o bla yng Nghymru

ayuda en linea

Roedd rhaid mynd i'r afael â mwy o achosion o bla yng Nghymru nag yn unrhyw wlad arall yn y DU llynedd, yn ôl ffigyrau Cymdeithas Rheoli Pla Prydain (British Pest Control Association)

Allen yn euog o 33 o gyhuddiadau

ayuda en linea

Cyn reolwr cartrefi plant yn y gogledd ddwyrain, John Allen, yn euog o 33 o gyhuddiadau o gam-drin plant

Panel camdrin hanesyddol: Llais o Gymru

ayuda en linea

Comisiynydd Plant o blaid llais o Gymru ar banel ymchwilio i gam-drin rhywiol hanesyddol

Cwmni bws Padarn: Gwadu twyll £800,000

ayuda en linea

Dau ddyn a dynes wedi gwadu bod yn rhan o dwyll £800,00 o fewn cwmni bysiau o Wynedd

Rygbi: Pryder arolygydd am ddementia

ayuda en linea

Gallai'r nifer o ergydion i'r pen wrth chwarae rygbi gynyddu'r broses o heneiddio'r ymennydd ac mae potensial o ddementia cynnar, yn ôl un academydd o Gym

Ebola: Meddyg o Wynedd yn gwirfoddoli

ayuda en linea

Mae meddyg o Ysbyty Gwynedd ymhlith nifer o staff y Gwasanaeth Iechyd o bob rhan o Brydain fydd yn teithio i Sierra Leone

Cyhuddo dyn o anafu babi 20 diwrnod oed

ayuda en linea

Dyn wedi ei gyhuddo o anafu babi gyda'r bwriad o achosi niwed corfforol difrifol

Bws o Gaernarfon mewn damwain yn Ffrainc

ayuda en linea

Adroddiadau fod nifer o blant o Loegr wedi eu hanafu ar ôl i fws Exrpess Motors o Gaernarfon, oedd yn eu cludo i'r Eidal, ddisgyn i ffos

Ebola: Meddyg o Wynedd yn gwirfoddoli

ayuda en linea

Mae meddyg o Ysbyty Gwynedd ymhlith nifer o staff y Gwasanaeth Iechyd o bob rhan o Brydain fydd yn teithio i Sierra Leone

Dyn o Aberdaugleddau wedi'i gyhuddo o ladd ei gyn-gariad

ayuda en linea

Dyn o Aberdaugleddau wedi ymddangos yn y llys wedi'i gyhuddo o guro ei gyn-gariad i farwolaeth

Mesur yn trosglwyddo gormod o bŵer

ayuda en linea

Arweinwyr cynghorau yn rhybuddio bod mesur newydd yn trosglwyddo gormod o bŵer o gymunedau lleol i Fae Caerdydd

Panel camdrin hanesyddol: Llais o Gymru

ayuda en linea

Comisiynydd Plant o blaid llais o Gymru ar banel ymchwilio i gam-drin rhywiol hanesyddol

Mwy o gleifion yn croesi o Loegr?

ayuda en linea

Mwy o gleifion cofrestredig o Loegr yng Nghymru nag i'r gwrthwyneb, yn ôl un o benaethiaid y GIG

Gordon Anglesea yn euog o droseddau rhyw

ayuda en linea

Cyn-swyddog heddlu, Gordon Anglesea yn cael ei ganfod yn euog o bedwar cyhuddiad o droseddau rhyw hanesyddol

Cyfanswm o dros 160 mlynedd o garchar i gang cyffuriau

ayuda en linea

Dedfrydu 19 aelod o gang cyffuriau i gyfanswm o dros 160 mlynedd dan glo am gynllwynio i gyflenwi gwerth £19m o gocên i dde Cym

Llai yn marw o ddiabetes yng Nghymru

ayuda en linea

Llai o bobl yn marw o ddiabetes yng Nghymru, ond cyfanswm cost rhoi gofal dros hanner biliwn o bunnau`r flwyddyn

Dyn o Aberdaugleddau wedi'i gyhuddo o ladd ei gyn-gariad

ayuda en linea

Dyn o Aberdaugleddau wedi ymddangos yn y llys wedi'i gyhuddo o guro ei gyn-gariad i farwolaeth

Dyn o Gaerdydd yn y llys ar gyhuddiadau terfysgaeth

ayuda en linea

Dyn 33 oed o Gaerdydd wedi ymddangos yn y llys wedi ei gyhuddo o droseddau'n ymwneud â therfysgaeth

Allen yn euog o 33 o gyhuddiadau

ayuda en linea

Cyn reolwr cartrefi plant yn y gogledd ddwyrain, John Allen, yn euog o 33 o gyhuddiadau o gam-drin plant